туристическо ремарке с брезент

ЦЕНИ ОТ 16 ЛЕВА ЗА ДЕН

Цена за 1 ден: 60 лв.
Цена за 2 дни: 100 лв. (50 лв. / ден)
Цена за 3 дни: 110 лв. (36 лв. / ден)
Цена за 4 дни: 120 лв. (30 лв. / ден)
Цена за 5 дни: 130 лв. (26 лв. / ден)
Цена за 6 дни: 140 лв. (23 лв. / ден)
Цена за 7 дни: 150 лв. (21 лв. / ден)
Цена за 1 месец: 480 лв. (16 лв. / ден)

Депозит: 150 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Туристическото ремарке с брезент с полезен товар от 645 кг. Шприглите, които са монтирани върху ремаркето позволяват спокоен превоз на багажи и друг тип товари с височина до 120 см.

 

 

Всички ремаркета се предоставят след подписване на договор за наем и заплащане на депозит.

Всички обявени цени са без ДДС. Възможност за издаване на фактура.